Handboek Loonheffingen 2018 3e versie    Heffingskortingen 


Handboek Loonheffingen 2019

Datum laatste wijziging: 2 februari 2019  |  Trefwoorden: Handboek Loonheffingen, 2019, Belastingdienst

Jaarlijks publiceert de Belastingdienst een handboek met daarin de uitleg van de Belastingdienst van de regels voor het inhouden en afdragen van de loonheffingen: het ‘Handboek Loonheffingen’. Het ‘Handboek Loonheffingen’ wordt fiscaal geduid als beleidsregels waar inhoudingsplichtigen en belastingplichtigen vertrouwen aan kunnen ontlenen.

Op 30 januari 2019 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ gepubliceerd d.w.z. de online versie en vanaf 31 januari 2019 is ook de pdf-versie van het Handboek Loonheffingen 2019 te raadplegen.

Oline Handboek Loonheffingen 2019 geactualiseerd

De Belastingdienst actualiseerde het Handboek Loonheffingen per 1 juli 2019 als volgt:

Aan de online versie is de vergoeding van studiekosten van een kind van de werknemer toegevoegd:

1. Paragraaf 1.1.4.
Er is toegevoegd dat sprake is van een dienstbetrekking als iemand loon geniet uit een dienstbetrekking van een ander. Een voorbeeld hiervan is als een werkgever een kind van een werknemer een zelfstandig recht geeft op een studietoelage.

2. Paragraaf 4.2.
Voorbeeld 5 is toegevoegd. Dit voorbeeld gaat over een werknemer die voor zijn kind een vergoeding voor collegegeld ontvangt. Deze vergoeding mag de werkgever aanwijzen als eindheffingsloon.

3. Paragraaf 6.2.4.
Voorbeeld 4 is toegevoegd. Dit voorbeeld gaat over een kind van de werknemer die een eenmalige studietoelage ontvangt. Hierover is geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd.

4. Paragraaf 7.3.3.
Er is toegevoegd dat studie-uitkeringen aan een kind van een werknemer belast worden volgens de groene tabel. Wel moet het kind een zelfstandig recht hebben op die uitkeringen.

5. Paragraaf 19.2.2.
In deze paragraaf staat dat uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden onder bepaalde voorwaarden niet tot het loon behoren. Er is een voorbeeld toegevoegd over een studiefonds voor kinderen van werknemers.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Handboek Loonheffingen 2018 3e versie    Heffingskortingen