Zonnepanelen    CAO 

Bijzonder tarief (tabellen)

Datum laatste wijziging: 16 december 2016  |  Trefwoorden: Tabellen, Bijzonder tarief

2016

Witte tabel Bijzonder Tarief m.i.v. april 2016
Jonger dan AOW leeftijd
Jaarloon Zonder loonheffings-korting Met loonheffingskorting*
Standaard tarief Verrekenings &
loonheffings-korting
- t/m 6.450 36,55% 0,00% 0,00%
6.451 t/m 9.878 36,55% 36,55% -1,79%
9.879 t/m 18.295 36,55% 36,55% -27,70%
18.296 t/m 19.922 36,55% 36,55% 0,00%
19.923 t/m 20.737 40,40% 40,40% 4,82%
20.732 t/m 33.715 40,40% 40,40% 4,82%
33.716 t/m 34.015 40,40% 40,40% 4,82%
34.016 t/m 34.027 40,40% 40,40% 8,82%
34.028 t/m 66.421 40,40% 40,40% 8,82%
66.422 t/m 120.517 52,00% 52,00% 4,00%
120.518 en meer 52,00% 52,00% 0,00%

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage
uit de kolom 'standaardtarief'. U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen.
Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Zonnepanelen    CAO