Profiel kandidaat    Wervingsacties 


Begroting

Het doel van werven is het aanstellen van een zo goed mogelijke kandidaat tegen zo laag mogelijke wervingskosten. Hoge wervingskosten betreffen veelal het uitbesteden van de werving en (voor)selectie aan een daartoe gespecialiseerd wervingsbureau, ook wel executive search of headhunter (voor hogere functies) genoemd, het plaatsen van advertenties in een landelijke krant, het laten opmaken van een opvallende advertentie door deskundigen, en kandidaten een psychologisch onderzoek of een assessment center (psychologisch onderzoek via rollenspelen) laten afnemen. Interne sollicitaties (werknemers solliciteren op vacatures van de eigen organisatie), open sollicitaties, het bellen van opleidingsinstituten, open house en banenmarkt kosten daarentegen weinig of niets.

In veel organisaties moet de afdeling P&O een begroting indienen van de te verwachten personeelskosten in het komende kalenderjaar. In deze begroting worden naast de salariskosten, loonsverhogingen (individuele en algemeen), afdrachten sociale premies, pensioenkosten, opleidingen enzovoort, ook de te verwachten kosten voor werving en selectie opgenomen. Na goedkeuring van de directie is er sprake van een budget waaraan de afdeling gebonden is. Regelmatig rapporteert P&O aan de directie wat tot dusverre is uitgegeven en welke uitgaven zij nog verwacht. Bij dit alles is het eerder vastgestelde budget uitgangspunt. Verwacht P&O dat de kosten (in ruime mate) het budget zullen overschrijden (bijvoorbeeld door een uitbreiding van personeel die eerder niet was voorspeld), dan is het verstandig een nieuwe begroting in te dienen. Profiel kandidaat    Wervingsacties