Boek: Innoveren met Personeel    Opinies 


Testen

Trefwoorden: Duurzame inzetbaarheid, Vitaliteitsmanagement, Levensfase, Burn-out, Stress


►Strategie: 'Win Win toolkit', bestaand uit Quickscan P&O, Managementspiegel en Medewerkersspiegel.
►Inzetbaarheid: Loopbaanpotentiemeter, Levensfasescan, Barrièremeter (balans werk/privé), Ondernemerstest.
►Samenwerking: DUOjobdiagnosetool voor duobanen.
 

Met de testen van IMP kunt u direct starten zonder tussenkomst van een deskundige. De expertise is namelijk verwerkt in de vraagstelling, de analyse en de rapportage. De testen zijn bruikbaar voor verbetertrajecten; zowel voor het individu als de organisatie.

Win Win Toolkit voor duurzame inzetbaarheid

Quickscan P&O, Managementspiegel en Medewerkersspiegel
De toolkit bestaat uit drie “scans” die zowel op papier als digitaal beschikbaar zijn en gebruikt wordt voor het verzamelen van informatie over het duurzame inzetbaarheid. 
De quickscan geeft een beeld van het gevoerde P&O beleid op acht verschillende werkterreinen. Het onderzoekt de doelen van de organisatie, de doelen van de werknemer en de afstemming op elkaar. De scan is in te vullen door zowel het management (Managementspiegel), de P&O-er (Quickscan P&O) als de medewerker (Medewerkersspiegel). Zo ontstaat een compleet beeld van de status en de kansen van bijvoorbeeld levensfasebewust personeelsbeleid. De scan levert direct een rapportage met resultaten in de vorm van een spinnenweb. De vragenlijst ‘Gezond en plezierig werken’ gaat in op de factoren die de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers wezenlijk beïnvloeden.

Meer informatie over de testen

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Boek: Innoveren met Personeel    Opinies 
Innoveren met personeel (IMP)

Downloads   |   Boek   |   Testen