Workshop schrijven voor Internet    Downloads 

Innoveren met personeel (IMP)

Trefwoorden: Duurzame inzetbaarheid, Vitaliteit, Burn-out

 

Uffizilaan 5
1064 WJ AMSTERDAM
020-4113180

Praktisch en Persoonlijk


Over Innoveren met Personeel
Onze wereld kenmerkt zich door dynamiek. Sommige veranderingen zie je aankomen, andere niet. Een belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing en de ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking. Tegenover elke 65-plusser staan in 2050 nog maar 4 personen die werken. Dit leidt tot een toenemende 'grijze druk'. Bovendien daalt het aandeel van de jongere generatie op de arbeidsmarkt steeds verder.
Organisaties reageren op deze ontwikkeling door innovatie. Veel aandacht gaat uit naar het vernieuwen en het verbeteren met behulp van techniek. Dit is niet voldoende.

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit te Rotterdam blijkt dat de slaagkans van innovaties voor 75 procent afhankelijk is van sociale innovatie. Investeringen in technologisch onderzoek en ontwikkeling zijn maar voor 25 procent bepalend. Sociale innovatie richt zich op het vernieuwen van de organisatie met als doel het maximaal benutten van de competenties van de medewerkers.
Dat het succes is gelegen in het 'innoveren met personeel' in plaats van 'innoveren met techniek' vereist een omslag in denken en doen.

IMP onderteunt u bij het maken van deze transitie.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Workshop schrijven voor Internet    Downloads