Transitievergoeding (tabellen)    Vrijwillige verzekeringen (tabellen) 


Volksverzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 5 januari 2020  |  Trefwoorden: Tabel, Volksverzekeringen, 2017, 2018, 2019

Percentages 2019 / 2018 / 2017

In de tabel hieronder ziet u de tarieven voor de premie volksverzekeringen over 2017 tot en met 2019. Ook ziet u over welke maximumbedragen de premies in die jaren worden berekend en hoeveel u maximaal moet betalen. Deze tabel is voor personen die het hele jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd.

Tarieven en maximumbedragen premie volksverzekeringen

Jaar Tarief
premie
Aow
Tarief
premie
Anw
Tarief
premie
Wlz
Berekend
over
maximaal
Maximum 
te
betalen
2019 17,90% 0,10% 9,65% € 34.300 € 9.483
2018 17,90% 0,10% 9,65% € 33.994 € 9.399
2017 17,90% 0,10% 9,65% € 33.791 € 9.343

(Bron: Belastingdienst)


Rekenvoorbeeld te betalen volksverzekeringen

- De volksverzekeringen zijn: Algemene Ouderdomswet (Aow, 17,90%), Algemene nabestaandenwet (Anw, 0,10%) en Wet langdurige zorg (Wlz, 9,65%). Som percentages: 27,65%.
- De volksverzekeringen worden betaald uit de eerste twee belastingschijven van de inkomstenbelasting.
- Belastingschijf 1 loopt van € 0 tot € 20.384 en schijf 2 van € 20.383 tot € 34.300. Belastingschijf 1 en belastingschijf 2 tezamen loopt van € 0 tot € 34.383.
- De volksverzekeringen worden betaald tot maximaal € 34.383. Wat de volksverzekeringen betreft doet het er niet toe dat iemand meer verdient, het maximum blijft € 34.383. Maar als iemand minder dan € 34.383 per jaar verdient, betaalt hij wel minder volksverzekeringen. 
- Iemand verdient in 2019 bijvoorbeeld € 50.000. Via de inkomstenbelasting wordt op zijn bruto inkomen (het inkomen voor inhoudingen) 27,65% van € 34.383 = € 9.506 aan volksverzekeringen ingehouden (en € 5.825 aan loonbelasting). Totaal aan heffingen € 15.331.

Ga terug naar Volks- en werknemersverzekeringen.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Transitievergoeding (tabellen)    Vrijwillige verzekeringen (tabellen)