Ouderentoeslag (tabellen)    Pensioen afkopen (tabellen) 


Participatiewet, IOAW, IOW en IOAZ (tabellen)

Datum laatste wijziging: 19 december 2017  |  Trefwoorden: Tabel, IOAW, IOW, IOAZ, Uitkering, Participatiewet, 2017, 2018

Bedragen januari 2018

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1 januari 1965 en die 50 jaar of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld voor ex-zelfstandigen van 55 jaar of ex-zelfstandigen die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto inkomsten in mindering gebracht.
 

Gehuwden/samenwonenden (beide partners 21 jaar of ouder)
per maand € 1.515,40
vakantie-uitkering € 121,24
Totaal € 1.636,62
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners
per maand € 1.171,48
vakantie-uitkering € 93,72
Totaal € 1.265,19
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met een of meer meerderjarige medebewoners
per maand € 861,14
vakantie-uitkering € 68,90
Totaal € 930,03


In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 132.299 wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering. Voor mensen die een IOAZ-uitkering ontvangen en een pensioentekort hebben, geldt dat zij tot maximaal € 122.717 voor aanvullende pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

Bedragen juli 2017

Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand.

Bedragen januari 2017

Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. De aangepaste bedragen volgen hieronder.

Participatiewet

Per 1 januari 2017 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:
 

Gehuwden/samenwonenden
per maand € 1.333,78
vakantie-uitkering € 70,20
Totaal € 1.403,98
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
per maand € 933,65
vakantie-uitkering € 49,14
Totaal € 982,79


De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):
 

Gehuwden/samenwonenden
per maand € 1.432,66
vakantie-uitkering € 75,40
Totaal € 1.508,06
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
per maand € 1.048,93
vakantie-uitkering € 55,21
Totaal € 1.104,14


Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samenwonen met één of meer meerderjarige personen waarmee kosten kunnen worden gedeeld, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is ook relevant of er sprake is van eigen vermogen. Onderstaand een overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen mogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering:
 

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 11.880
Alleenstaanden € 5.940


Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt een extra vrijstelling van maximaal € 50.100,-.

IOAW en IOAZ

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1 januari 1965 en die 50 jaar of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld voor ex-zelfstandigen van 55 jaar of die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto inkomsten in mindering gebracht.
 

Gehuwden/samenwonenden beide partners 21 jaar of ouder)
per maand € 1.498,24
vakantie-uitkering € 119,86
Totaal € 1.618,10
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
per maand € 1.158,80
vakantie-uitkering € 92,70
Totaal € 1.251,50


In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 130.549,- wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, geldt dat zij tot maximaal € 121.474,- voor aanvullende pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

Ga terug naar Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW, IOAZ.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Ouderentoeslag (tabellen)    Pensioen afkopen (tabellen)