Loonkostenvoordeel (tabellen)    Meewerkaftrek (tabellen) 


Maximumdagloon (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 december 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Maximumdagloon, Rekenregels, Dagloonbesluit, WW-uitkering, 2019, 2020

Bedragen 1 januari 2020

In een ministeriële regeling (Staatscourant nr 56680 van 18 oktober 2019) is geregeld dat het afgeronde (bruto)minimumloon per 1 januari aanstaande met 1,10% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 januari aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2020 vastgesteld op € 219,28 per dag.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2020 vast op € 57.232 op jaarbasis. Het jaarbedrag wordt afgerond naar beneden op hele euro’s. 


Bedragen 1 januari 2019

In een ministeriële regeling (Staatscourant nr 59237 van 24 oktober 2018) is geregeld dat het afgeronde (bruto)minimumloon per 1 januari aanstaande met 1,35% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 januari aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2019 vastgesteld op € 214,28 per dag.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2019 vast op € 55.927 op jaarbasis. Het jaarbedrag wordt afgerond naar beneden op hele euro’s.

Ga terug naar Sociale verzekeringen  of  Ziektewet (inleiding).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Loonkostenvoordeel (tabellen)    Meewerkaftrek (tabellen)