Box 2 en 3 (tabellen)    Directeur-grootaandeelhouder (DGA) (tabellen) 


Consumpties en maaltijden (tabellen)

Datum laatste wijziging: 24 december 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Consumptie, Maaltijd, Waarde, Bedragen, 2018, 2019

Bedragen 2019

De waarde van een maaltijd in een bedrijfskantine is € 3,35. Dit normbedrag geldt voor een ontbijt, voor een lunch en voor een diner. U mag het normbedrag toepassen op maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes. Het normbedrag min de eventuele eigen bijdrage van de werknemer van maximaal € 3,35 is loon van de werknemer. Maar u kunt de waarde van de maaltijd ook als eindheffingsloon aanwijzen. U hoeft dan de maaltijden niet per werknemer te administreren. U houdt alleen het totale aantal maaltijden bij van alle werknemers samen. U vermenigvuldigt het totale aantal maaltijden met € 3,35 en trekt van de uitkomst de eigen bijdragen van alle werknemers af. Het bedrag mag niet negatief worden.

(Bron)


Bedragen 2018

Maaltijden in kantines; hiervoor gelden vaste bedragen. De waarde van een maaltijd in een bedrijfskantine is € 3,35, ongeacht of het een ontbijt, lunch of warme maaltijd is. Het meerdere is vrijgesteld. € 3,35 is ook van toepassing als de kosten van de maaltijd minder zijn geweest dan € 3,35 per maaltijd. De waarde (€ 3,35) moet worden bijgeteld als loon in natura, netto ingehouden of ondergebracht in de vrije ruime (of een combinatie daarvan).

Ga terug naar Consumpties.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Box 2 en 3 (tabellen)    Directeur-grootaandeelhouder (DGA) (tabellen)