Moederschap    Werk en functies 


Topvrouwen

Datum laatste wijziging: 4 maart 2021  |  Trefwoorden: Topvrouwen, Vrouwen, 2020

Inhoud

 1. Glazen plafond
 2. Europees Parlement stemt voor vrouwenquota
 3. Noors quotum voor vrouwen in bedrijfstop heeft nauwelijks effect
 4. Bussemaker gaat door met database topvrouwen
 5. Minister Bussemaker neemt afstand van topvrouwendatabank
 6. Streven meer vrouwen aan de top mislukt
 7. Jorritsma benoemd tot Kwartiermaker Topvrouwen
 8. Website moet vrouw aan topbaan helpen
 9. Nederlandse vrouw maakt minste kans op managementpositie
 10. Het aantal topvrouwen in Nederland neemt af
 11. Glazen plafond blijft - Nederland daalt op ranglijst sekse-gelijkheid
 12. Vrouwenquotum voor bedrijven is zwaktebod
 13. Topvrouw wel commissaris, maar niet in raad van bestuur
 14. 30 procent niet gehaald
 15. Handelsmissie naar Italië in teken van topvrouwen
 16. Amsterdam wil vrouwen in helft topfuncties
 17. Aantal vrouwen in top beursgenoteerde bedrijven nam weer af
 18. Flauwekul dat Mark Rutte niet meer vrouwen kon vinden
 19. Vrouwen top 100 commissarissen boven 30 procent
 20. Activistische aandeelhouders bekritiseren vrouwelijke CEO’s vaker
 21. Quotum nodig voor meer topvrouwen
 22. Het mannenquotum
 23. Gestage toename vrouwen onder topverdieners
 24. Culturele diversiteit in de top
 25. Geen vrouwen in bedrijfstop? Dan maatregelen van de minister!
 26. Vrouwen verliezen vaker leidinggevende positie bij overgang naar lagere functie
 27. In 2019 nog altijd te weinig vrouwen aan de top
 28. SER: ''vrouwenquotum moet er komen"
 29. Vrouwen en minderheden ondervertegenwoordigd in adviescommissies
 30. Tweede Kamer wil vrouwenquotum commissarissen
 31. Kabinet aan de slag met diversiteit in de top
 32. Meer vrouwen in de raad van commissarissen
 33. The Dutch Female Board Index
 34. Meer vrouwen in hoge functies dankzij gebruik AI
 35. Brussel gooit opnieuw vrouwenquotum in de strijd
 36. Deeltijd beperkt vrouwen aan de top
 37. Meer evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen in top bedrijfsleven
 38. Vrouwen in maatschappelijke besluitvorming
 39. Recordaantal vrouwen aan de top
 40. Wetsvoorstel ingroeiquotum vrouwen en streefcijfers
 41. Aandeel vrouwen in top stijgt te weinig en te langzaam
 42. Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

Glazen plafond

Het aantal vrouwen op senior management functies in Nederland valt internationaal gemeten laag uit. Gesproken wordt van het glazen plafond, doorzichtig maar je breekt er niet doorheen. Uit onderzoek eind 2005 (European Womans Professional Network) bleek dat slechts 7 procent van de directiefuncties bekleed wordt door vrouwen, tegenover 22 procent in Noorwegen en Zweden. Ook blijft het salaris van topvrouwen nog steeds achter ten opzichte van het loon van hun mannelijke collega's.

Op 1 januari 2016 moet 30 procent van de plekken in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van grote bedrijven gevuld worden door vrouwen. Maar één jaar voor die datum (2015) blijken grote bedrijven nog steeds ruim onder de voornoemde 30%. te zitten Enkele bedrijven die dit wel haalden zijn Akzo, Delta Lloyd en PostNL. Misschien wordt 30% in de toekomst wel gehaald, maar in het huidige tempo is dat pas in 2030. Dit blijkt uit de Nederlandse Female Board Index, een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Europees Parlement stemt voor vrouwenquota

Het Europees Parlement heeft een voorstel gesteund waarin wordt opgeroepen om voor 2020 ten minste veertig procent vrouwen in besturen van bedrijven te hebben. Het parlement stemde in met 459 stemmen voor, 148 tegen en 81 onthoudingen. Het lastigste deel komt echter nog wanneer het voorstel voor verdere discussie naar de lidstaten gaat. In juni 2013 tekende Nederland samen met negen andere Europese landen bezwaar aan tegen de Brusselse plannen voor verplichte vrouwenquota in bedrijven. De lidstaten vinden dat Brussel zich niet met deze zaken moet bemoeien.

Noors quotum voor vrouwen in bedrijfstop heeft nauwelijks effect

Nergens ter wereld zijn er zulke goede maatregelen om vrouwen gelijke kansen als mannen op de werkvloer te bieden als in Noord-Europa. Maar toch zitten de raden van bestuur er niet vol met vrouwen. (Bron: Business Insider, 17 nov. 2014)

Bussemaker gaat door met database topvrouwen

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PvdA) gaat toch door met haar database van vrouwen die geschikt zijn voor topfuncties. Ze heeft daarmee lak aan de Tweede Kamer die eist dat de lijst verdwijnt.

De Kamer nam een motie (april 2015) aan van de VVD, die vindt dat een dergelijke databank concurrentievervalsend werkt. Bovendien zouden wervings- en selectiebureaus het werk al doen. Maar daar is Bussemaker het niet mee eens. Als er niet buiten de gebaande paden wordt gedacht, verandert er nooit iets, schrijft zij aan de Kamer.

Minister Bussemaker neemt afstand van topvrouwendatabank

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) trekt in 2015 haar handen af van de databank voor topvrouwen, die zij samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW had opgericht. Ze zal het register in de tussentijd onderbrengen bij een onafhankelijke stichting, zodat het wel kan worden voortgezet.

Ze doet dat na kritiek uit de Tweede Kamer. Vooral de VVD en PVV verweten Bussemaker dat zij met haar initiatief de markt voor wervings- en selectiebureaus verstoort. De minister, die verantwoordelijk is voor emancipatie, zei in de Kamer dat ze elke schijn van betrokkenheid bij de arbeidsmarkt wil wegnemen.

Streven meer vrouwen aan de top mislukt

Sinds de invoering van een wettelijk streefcijfer in het kader van de Wet bestuur en toezicht is het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen gestegen, maar de voortgang is gering. De toename van het aandeel vrouwen komt voor rekening van een kleine groep voortrekkers. Voor een grote achterhoede van bedrijven is het streefcijfer van 30% in 2023 m/v nog heel ver weg. In het rapport wordt daarom aanbevolen het streefcijfer met extra termijn van vier jaar te verlengen. En ook het streefcijfer te laten gelden voor organisaties van de overheid en de publieke sector. (Bron: Talent naar de top, nov. 2015)

Jorritsma benoemd tot Kwartiermaker Topvrouwen

Minister Jet Bussemaker heeft Jorritsma aangesteld (nov. 2015) als Kwartiermaker voor Topvrouwen.nl, de aanpak voor meer diversiteit aan de top. De VVD-politica volgt daarmee oud-kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) op, die afgelopen jaar samen met Leo Houwen die functie vervulde. Jorritsma en Houwen gaan met de top van bedrijven en organisaties in gesprek over de manier waarop meer vrouwen de top kunnen bereiken.

Website moet vrouw aan topbaan helpen

Minister Jet Bussemaker (PvdA, Emancipatie) heeft een website gelanceerd waarop de vacatures staan die vrijkomen in de besturen van de 200 grootste bedrijven van Nederland.

Bussemaker liet zich eind 2015 al kritisch uit over het feit dat bedrijven het niet voor elkaar krijgen om minimaal een derde van de topfuncties te laten vervullen door vrouwen. Dat aantal ligt nu rond de 10 procent. Ze herhaalde haar voornemen de wet te willen wijzigen, als de bereidheid bij bedrijven om meer vrouwen aan te nemen in topfuncties niet vanzelf stijgt.

Nederlandse vrouw maakt minste kans op managementpositie

In Nederland is er sprake van een ondervertegenwoordiging: 26% van de managers is vrouw, het laagste percentage in Europa. Ook Italië en Denemarken scoren slecht. Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk vormen de top 3 van deze lijst: ruim 35% van de werkende vrouwen heeft een managementpositie.

Als het aankomt op het aandeel 'vrouw' van grote, beursgenoteerde bedrijven, doet Nederland het beter met een aandeel van bijna een kwart. Van ondervertegenwoordiging lijkt met name sprake bij het lagere en midden-management. Overigens scoort ook hier Noorwegen weer als beste. (Bron: Management Team, 18 mei 2016)

Het aantal topvrouwen in Nederland neemt af

Het percentage vrouwen in raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is in 2016 gedaald naar 7,1 procent. In 2015 was het nog 7,8 procent, aldus de Female Board Index van de TIAS School for Business and Society. In totaal tellen de beursgenoteerde bedrijven nu vijftien vrouwelijke bestuurders, tegen zeventien vorig jaar.

De daling komt doordat twee vrouwen opstapten en niet door een vrouw werden vervangen. Alle 26 nieuwbenoemde bestuurders zijn man. Gelukkig is het aantal vrouwelijke commissarissen is wel toegenomen, van 21,3 naar 23,1 procent.

Glazen plafond blijft - Nederland daalt op ranglijst sekse-gelijkheid

De positie van vrouwen op de Nederlandse werkvloer is ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar. Toch viel ons land terug van plek 13 naar 16 wereldwijd, door de positieve ontwikkeling in andere gebieden.

De positie van Nederland op de index viel terug van nummer 13 naar nummer 16. De slechtste positie sinds 2010 (17e). Behalve het gebrek aan vooruitgang in Nederland komen de onderzoekers tot de conclusie dat er ook wereldwijd weinig groei in zit. Door die zeer langzame groei duurt het met het huidige tempo nog 170 jaar voordat mannen en vrouwen als gelijkwaardig worden gezien op de werkvloer.

De Scandinavische landen voeren net als vorig jaar de top aan: IJsland heeft de sekse-gelijkheid het meest rechtgetrokken, gevolgd door Finland, Noorwegen en Zweden. Op de vijfde plek staat het eerste niet-Scandinavische land: Rwanda. Het Afrikaanse land is daarmee één plek gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zeker niet het enige niet-westerse land in de toplijst: de Filippijnen staat op 7, Slovenië op 8 en Nicaragua op 10. (Bron: MT, 26 okt. 2016)

Vrouwenquotum voor bedrijven is zwaktebod

Het is een zwaktebod om bedrijven via een quotum te verplichten meer vrouwen in de top te krijgen. Dat zei voorzitter Hans de Boer van ondernemersvereniging VNO-NCW donderdag bij de presentatie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016. Volgens De Boer zou een dergelijke regel een belediging zijn voor vrouwen.

De Boer kreeg bijval van minister Jet Bussemaker (Emancipatie). Die noemde een quotum een ,,paardenmiddel” waarvan ze hoopte dat ze het nooit hoeft in te zetten. Wel sprak de minister over een mogelijke boete voor bedrijven die niet aan het streefcijfer van 30 procent voldoen en onvoldoende uitleggen waarom dat zo is.

Het aantal vrouwen dat aan de top staat van het bedrijfsleven bij de vijfduizend grootste bedrijven in Nederland blijft nog altijd ver achter bij het gewenste niveau van 30 procent. In raden van commissarissen bleek medio 2016 13 procent van de zetels door vrouwen te worden bezet. In de besturen van ondernemingen was dat ruim 10 procent. (Bron: Nieuws.nl, 15 dec. 2016)

Topvrouw wel commissaris, maar niet in raad van bestuur

Vrouwen zijn twee keer zo vaak te vinden in de raad van commissarissen dan in de raad van bestuur. Dat blijkt uit onderzoek van recruiter The Executive Network. Het onderzoek vond plaats onder de 117 grootste bedrijven van Nederland en richtte zich op de ontwikkelingen binnen boardrooms. Een van de meest in het oog springende resultaten van het onderzoek was dat vrouwen vaker plaats nemen in toezichthoudende rollen (23%) ten opzichte van bestuurlijke rollen (12%).

Vrouwen scoren daarnaast slechter op hoge functies binnen familiebedrijven. Daar zit 7 procent in de raad van bestuur en 12 procent in de raad van commissarissen. Er zijn zelfs helemaal geen vrouwelijk bestuursvoorzitters te vinden bij grote familiebedrijven. (Bron: MT, 17 feb. 2017)

30 procent niet gehaald

Minister Bussemaker laat weten dat het streefcijfer in deze kabinetsperiode niet gehaald is. Waarom niet en wat moet er gebeuren zodat de 30 procent wel gehaald wordt?

‘Waar een wil is, is een weg. Waar geen wil is, is een wet’, herhaalt de minister een aantal keer. ‘Het vrouwenquotum van 30 procent is nu geen wet, maar daar werk ik hard aan.’ Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen aan de top, maar ook om gelijke beloningen, bestraffing van seksuele intimidatie en ook bijvoorbeeld kinderopvang. Alle maatregelen zijn erop gericht om vrouwen te helpen makkelijker naar de top te klimmen, want het blijft een ‘mannenwereld’. (Bron en meer: MT, 13 mrt. 2017)

Handelsmissie naar Italië in teken van topvrouwen

Van 20 tot en met 23 juni reizen, in het kielzog van de Koning en Koningin zo'n 130 ondernemers naar Italië. Omdat, zowel in Nederland als in Italië, het aantal vrouwen in de top van bedrijven relatief nog beperkt is wordt tijdens de missie een gesprek georganiseerd met alleen vrouwelijke topondernemers en vrouwelijke ministers.

Deze ‘female leaders round table meeting’ heeft tot doel om extra aandacht te vestigen op het feit dat beide landen nog een flinke inhaalslag te maken hebben op dit vlak. Aan deze top nemen van Nederlandse zijde onder meer deel: Herna Verhagen (CEO Post-NL), Meiny Prins (CEO Priva), Francine Houben (Creative Director Mecanoo architecten) en Minister Lilianne Ploumen. Zakelijk missieleider namens VNO-NCW is Marry de Gaay Fortman, zij is tevens voorzitter van de aan VNO-NCW gelieerde Stichting Topvrouwen, die zich met een eigen database inzet voor de doorstroom van vrouwen naar de top. Van de deelnemers aan de missie is zo’n 40 procent vrouw (normaal zo’n tien procent-25 procent). (Bron: Brisk Magazine, 12 jun. 2017)

Amsterdam wil vrouwen in helft topfuncties

Volgens de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens (personeel en organisatie) is de hoofdstad op de goede weg in het streven om de helft van de topfuncties in de stad in te vullen door vrouwen. Het aandeel vrouwen in de Amsterdamse top is nu 43,6 procent. Bij de gemeente is de man-vrouwverhouding 51 om 49 procent, zegt de wethouder. Dat is flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 33 procent bij de overheid en publieke sector.

“Dit is een hartstikke mooi resultaat waar we als gemeente trots op kunnen zijn”, aldus Litjens. “Maar wat mij betreft zijn we er nog niet”.

De gemeentelijke organisatie wil een afspiegeling zijn van de beroepsbevolking in de stad. Naast vrouwen is er ook extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, met een niet-westerse achtergrond en jongeren tot 35 jaar. (Bron: PW, 24 aug. 2017)

Aantal vrouwen in top beursgenoteerde bedrijven nam weer af

Het schiet nog steeds niet op met het aantal vrouwelijke commissarissen en bestuurders. Biedt een quotum uitkomst of moet deze ‘botte bijl’ in de kast blijven? Nederland loopt in vergelijking met het buitenland ver achter met het aantal vrouwen in de raden van bestuur en in raden van commissarissen. Het streefcijfer in Nederland was dat die uiterlijk in 2016 voor 30 procent uit vrouwen moeten bestaan, anno 2017 is de realiteit 24,6%.

Geen enkel bedrijf voldeed aan de genoemde doelstelling bleek uit de Dutch Female Board Index, die jaarlijks wordt samengesteld door TIAS Business School.

Cabaretier Arjen Lubach onthulde een site met daarop alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven met vijf of meer bestuurders waarvan bekend is dat vrouwelijke commissarissen en bestuurders geheel ontbreken. De site heeft de sarcastisch naam dezemannenkunnengeenvrouwkrijgen.nl. (Bronnen: Tias en Business Insider, 1 sep. 2017)

Flauwekul dat Mark Rutte niet meer vrouwen kon vinden

Edith Schippers (VVD) vindt dat premier Mark Rutte niet goed gezocht heeft naar geschikte vrouwen voor de ministersposten in het nieuwe kabinet.

In het kabinet-Rutte III levert de VVD zes ministers waarvan één vrouw. Cora van Nieuwenhuizen is minister van Infrastructuur en Waterstaat. 'Ik vind dat niet goed. Het moet en kan anders. Blijkbaar is ervoor gekozen niet goed genoeg te zoeken. Als je uitkomt op een kabinet met veel meer mannen, heb je niet de besten geselecteerd.'

Haar partijgenoot Neelie Kroes is het daarmee eens. Het kan niet zo zijn dat de liberale VVD één vrouwelijke minister levert. En of dat nog niet genoeg was, zei Mark: 'Ik ga voor kwaliteit.' En dan zie je dat stel op het bordes staan en denk je: dit hoeven we toch niet serieus te nemen. (Bronnen; Volkskrant en Business insider, dec. 2017

Vrouwen top 100 commissarissen boven 30 procent

VNO-NCW is verheugd dat het aantal vrouwen in de Top 100 Commissarissen in 2017 voor het eerst boven de 30 procent is uitgekomen, namelijk 32. 'Dit heeft zicht op de toenemende invloed van vrouwen aan de top, en correspondeert met wat wij waarnemen bij de activiteiten van Topvrouwen.nl', aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

Het blad Management Scope maakt jaarlijks een ranglijst van de honderd machtigste commissarissen in Nederland. Volgens VNO-NCW is van belang dat het aantal topvrouwen in de lijst niet alleen kwantitatief is gestegen, maar ook kwalitatief: ze nemen ook steeds zwaardere posities in. (Bron: VNO-NCW, 20 dec. 2017)

Activistische aandeelhouders bekritiseren vrouwelijke CEO’s vaker

Activistische aandeelhouders - die actief hun mening delen in de media om de CEO tot een andere koers te dwingen: ze zijn in opkomst. Heeft een bedrijf een vrouwelijke CEO, dan krijgt het sneller te maken met activisme, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

In het onderzoek werd bekeken hoe vaak mannen en vrouwen het doelwit zijn van hun aandeelhouder(s). Opvallende verschillen waren dat 9,4 procent van de vrouwen doelwit waren, ten opzichte van 6 procent van de mannelijke CEO’s. Hoewel de reden hierachter niet goed te controleren valt, vermoeden de onderzoekers dat activistische aandeelhouders een vrouwelijke CEO ervaren als minder effectief, puur vanwege haar geslacht. De vrouwelijke CEO’s zouden niet goed weten welke richting het bedrijf op moet en moeten zich daarom vaker verantwoorden voor hun aandeelhouders. (MT, 15 feb. 2018)

Quotum nodig voor meer topvrouwen

Er moet een afdwingbaar quotum komen voor het aantal vrouwen in Nederlandse raden van bestuur en commissarissen, adviseert een speciale commissie. „De tijd van stimuleren en hopen dat het goedkomt is voorbij.” zegt Caroline Princen, voorzitter van de commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht (Wbt). Het is voor het eerst dat de commissie een quotum aanbeveelt.

Het Nederlandse bedrijfsleven lijkt weinig onder de indruk van het wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top. In vijf jaar tijd, zolang bestaat de wet, is het aantal vrouwen in raden van bestuur met nauwelijks meer dan 3 procentpunt toegenomen (naar nu 10,7 procent), in de raden van commissarissen met ruim 5 procent (nu 15 procent).
(Bron: NRC, 7 mrt. 2018)

Het mannenquotum

Massale verontwaardiging inzake de uitspraak over aanstaande benoeming van de nieuwe president-directeur 'het wordt een man'. Logisch, vindt de gaande man, Jos Nijhuis, want in de vierkoppige directie zitten nu al twee vrouwen. Met nog een vrouw erbij zou het evenwicht zoek raken.

In de reacties vanuit de Tweede Kamer strijden spot en verontwaardiging om voorrang. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur, de enige vrouwelijke VVD-minister in het kabinet, reageerde als door een wesp gestoken: het is een 'idioot statement', vindt ze. En 'totale flauwekul'. (Bron: De Volkskrant e.a., 9 mrt. 2018)

NB: De nieuwe baas van Schiphol is inderdaad een man - Dick Benschop.

Gestage toename vrouwen onder topverdieners

Het aandeel vrouwen onder de meest verdienende werknemers in grote ondernemingen en andere organisaties neemt de laatste jaren gestaag toe. In 2017 bestond de top van de loonlijst van organisaties met minimaal 500 werknemersbanen voor ruim 20 procent uit vrouwen. In 2010 was dat nog 15,0 procent.

Er is geen algemeen erkende definitie van het begrip topverdiener. Voor dit onderzoek heeft het CBS gekeken naar de 0,2 procent best betaalde banen binnen private en publieke organisaties, op basis van het jaarloon. Voor die banen is vastgesteld of ze werden vervuld door een man of een vrouw. Daarbij zijn alleen organisaties met minimaal 500 werknemersbanen onderzocht, de zogenoemde ‘500-plusorganisaties’. Het idee is dat hiermee de toonaangevende mensen binnen de grotere organisaties zijn geselecteerd.

In 2017 waren nagenoeg evenveel vrouwen als mannen werknemer. Van de 8,1 miljoen werknemersbanen werd in 2017 ruim 47 procent bezet door een vrouw. In 2010 was dit maar een fractie minder. Bij de 500-plusorganisaties werd in 2017 van alle banen zelfs iets meer dan de helft ingenomen door een vrouw. Ook dit was in 2010 al zo. Terwijl het aandeel vrouwen op de werkvloer dus vrijwel gelijk bleef, steeg het percentage vrouwen onder de topverdieners in deze periode zoals gezegd wel substantieel (van 15,0 naar 20,4). (Bron en meer: CBS, 7 nov. 2018)

Redactie HR-kiosk: We hebben het eerder gezegd, met getallen kan je alle kanten op. Terwijl CBS spreekt van een gestage/substantiële groei, zullen anderen de genoemde 20% vrouwen onder de topverdieners volstrekt onvoldoende vinden. Sterker, zij zullen spreken over niet aflatende discriminatie en eisen van het kabinet per direct om maatregelen.

Culturele diversiteit in de top

Behalve vrouwen, zijn er ook te weinig mensen met een brede culturele achtergrond in topfuncties. Om meer kleur in de top te krijgen, is door een aantal maatschappelijke organisaties de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top opgezet.

Het aandeel hoog opgeleide kandidaten met een niet-westerse of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar de topfuncties blijft achter. Beschikbare onderzoeken tonen zelden een hoger aandeel dan gemiddeld twee procent leidinggevenden met een andere culturele achtergrond. Dat is een gemiste kans, benadrukt de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. Topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden. Op die manier wordt talent beter benut, vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en sociale cohesie vergroot. (Bron: SER, 29 jan. 2019)

Geen vrouwen in bedrijfstop? Dan maatregelen van de minister!

Van de 200 grootste bedrijven in ons land hebben er maar 13 genoeg vrouwen in de top. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het zat en nagelt grote bedrijven nu aan de schandpaal. 'Ze zijn op koers naar een stevig pakket maatregelen van dit kabinet,' zegt de minister. 'Ik heb vorig jaar gezegd dat mijn geduld opraakt en dat ik zou gaan namen and shamen. En dat doen we vandaag.'

De minister noemt met name bedrijven als KPN, ING en Ahold die het minder goed doen. 'We gaan eind dit jaar afrekenen, ik heb de SER gevraagd welke maatregelen mogelijk zijn en waar draagvlak voor is.' (Bron en meer: BNR, 8 mrt. 2019)

Vrouwen verliezen vaker leidinggevende positie bij overgang naar lagere functie

Bij overgang naar een lagere functie komen vrouwen vaker dan mannen terecht in een functie waarin zij niet langer leidinggeven. Uit onderzoek in 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de uitstroom van vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden blijkt dat dit geldt voor 58% van de vrouwen ten opzichte van 37% van de mannen. Het onderzoek laat zien dat uitstroom van vrouwen naar niet-leidinggevende functies mogelijk een rol speelt bij het geringe aandeel topvrouwen.

De verschillen tussen vrouwen en mannen in topfuncties zijn veel groter dan in andere functies. De arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen is in de afgelopen decennia steeds toegenomen. Het verschil in aandeel werkende vrouwen en mannen is niet groot meer (73% tegenover 85%). Wel heeft de groei van het aandeel werkende vrouwen vooral plaatsgevonden in deeltijdbanen. Ruim 70% van de werkende vrouwen werkt in deeltijd, tegenover 17% van de mannen.

In 2019 nog altijd te weinig vrouwen aan de top

In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij de grootste vijfduizend bedrijven in Nederland toegenomen van 4% naar 15%. Daarmee blijft het nog ver achter bij het wettelijk streefcijfer van 30%. Het aandeel vrouwen in topfuncties bij de Rijksoverheid en bij non-profitorganisaties is met respectievelijk 34 en 40 procent aanzienlijk hoger dan in het bedrijfsleven.

Internationaal vergelijkbare cijfers over de top zijn er alleen voor (het veel kleinere aantal) beursgenoteerde bedrijven, daarbinnen doet Nederland het in Europa gemiddeld (Raden van Bestuur) dan wel bovengemiddeld (Raden van Commissarissen). Wat betreft het aandeel vrouwen in managementfuncties over alle managementlagen, van management van een bedrijf tot management van een afdeling, zit Nederland echter onder het Europese gemiddelde. (Bron en meer: CPB, 21 aug. 2019)

SER: ''vrouwenquotum topfuncties moet er komen"

Voor de Sociaal Economische Raad is het geen vraag meer; dat moet er komen, om zo sneller en méér vrouwen door te laten stromen naar de top. "Het is tijd om een doorbraak te forceren", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Niet naar elk advies van de Sociaal-Economische Raad wordt in politiek Den Haag met even grote belangstelling uitgekeken. Maar het advies dat de SER op 20 september 2019 uitbracht, over "diversiteit in de top", was er wel een waar al een tijdje op werd gewacht.

De ministers Van Engelshoven en Koolmees (beide D66) hadden om dit advies gevraagd. Zij wilden aanbevelingen om de diversiteit aan de top van het bedrijfsleven te vergroten: niet alleen de "genderdiversiteit" (meer vrouwen) maar ook de culturele diversiteit (meer mensen met een migratie-achtergrond). Er was één prangende vraag die vooral boven het advies hing: zou er een vrouwenquotum in staan? Antwoord is dus "ja".

Terzijde, D66 wil geen quotum voor álle bedrijven, alleen voor beursgenoteerde bedrijven, "Die hebben een voorbeeldfunctie, net als de publieke sector".

Vrouwen en minderheden ondervertegenwoordigd in adviescommissies

Belangrijke en invloedrijke adviescolleges zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Onderwijsraad voldoen niet aan de wettelijke bepaling dat zowel vrouwen als minderheden evenredig moeten zijn vertegenwoordigd. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Het percentage vrouwelijke leden in die adviescolleges groeide vanaf 2003, toen 25 procent van de leden vrouw was. Maar sinds 2010 is het blijven steken op 38 procent. Met het percentage etnische en culturele minderheden gaat het zelfs bergafwaarts: dat is gedaald van 9 procent in 2009 naar 4 procent in 2016. (Bron: NRC e.a., 26 sep. 2019)

Tweede Kamer wil vrouwenquotum commissarissen

De Tweede Kamer stemde op 3 december 2019 in met een vrouwenquotum in het bedrijfsleven. De Kamer wil dat het kabinet beursgenoteerde bedrijven verplicht om hun raden van commissarissen voor minstens 30 procent te laten bestaan uit vrouwen.

Het gaat gelden voor 88 beursgenoteerde bedrijven, daarvan voldoen er nu dertig aan het quotum. Het gemiddelde percentage vrouwen in de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven ligt op ruim 26 procent. Al zijn er natuurlijk ook bedrijven die veel minder vrouwen in hun top hebben, zeventien ondernemingen hebben nu nog een volledig mannelijke raad van commissarissen.

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over.

In het voorjaar zal het kabinet met een wetsvoorstel komen waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van de 30% wordt nietig verklaard. Voor de andere grote Nederlandse bedrijven, zo’n 5000 in totaal, geldt dat ze met passende en ambitieuze streefcijfers moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf. De bedrijven moeten een plan maken hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten. (Bron: Rijksoverheid, 7 feb. 2020)

Meer vrouwen in de raad van commissarissen

Het aandeel vrouwen binnen Raad van Commissarissen bij Nederlandse bedrijven is op dit moment 30 procent. Hoewel de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Nederlandse Raad van Commissarissen met 9 procent is toegenomen ten opzichte van 2015, blijft het percentage van 30 procent achter bij het Europese gemiddelde van 34 procent. (Bron: Korn Ferry, feb. 2020)

The Dutch Female Board

De Nederlandse Female Board Index© is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De publicatie is een onderzoek van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers van TIAS School for Business and Society/Tilburg University.

In het verslag over 2019 worden opvallende resultaten genoemd:
• De percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen zijn beiden gestegen, respectievelijk van 5,7% naar 8,5% en van 25,1% naar 26,8%.
• Een op de vier benoemingen van een bestuurder is een vrouw, dat is een record. Een ruime meerderheid van alle bestuurdersbenoemingen is man: 3 van de 4.
• Bij 71 ondernemingen zonder vrouwelijke bestuurder, zijn in 2019 wel 19 nieuwe (mannelijke) bestuurders benoemd.
• Ook dit jaar kwam de meerderheid (54%) van de nieuwe vrouwelijke commissarissen uit het buitenland.

Op de bladzijden 18 en 19 worden van de 88 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de manlijke en vrouwelijke bestuurders in aantallen en procenten genoemd. De hoogste percentages vrouwen treft men in 2019 aan bij DSM (45%), Wolters Kluwer (44%), KAS BANK (43%), Unilever (43%) en Heineken (42%). Onderaan bungelen 14 ondernemingen met 0% vrouwelijke bestuurders.

Meer vrouwen in hoge functies dankzij gebruik AI

Wilt u manager worden bij Unilever? Stuur dan vooral niet uw cv in. Want het voedingsmiddelenconcern kijkt niet langer naar wie een sollicitant is of kent, maar wat hij of zij kan. Om dat te meten, maakt het in de sollicitatieprocedures gebruik van Artificial Intelligence (AI). Het heeft geleid tot een bijzonder succes: 50 procent van de managers is nu vrouw. (Bron: De Volkskrant, 5 mrt. 2020)

Brussel gooit opnieuw vrouwenquotum in de strijd

De Europese Commissie gooit opnieuw het vrouwenquotum in de strijd om meer vrouwen in bestuurskamers van Europese ondernemingen te krijgen. Het dagelijks EU-bestuur, met voorzitter Ursula von der Leyen sinds eind 2019 voor het eerst onder vrouwelijke leiding, lanceert een vijfjarenstrategie gericht op gendergelijkheid* waar het vrouwenquotum onderdeel van is. Een aantal lidstaten waaronder Nederland blokkeert een eerder wetsvoorstel uit 2012 al meer dan zeven jaar. (Bron: ANP, 5 mrt. 2020)

* Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Deeltijd beperkt vrouwen aan de top

Vrouwen stromen minder vaak door naar topfuncties omdat zij vaker in deeltijd werken en minder overwerken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. Werknemers die voltijds werken en overuren draaien, hebben meer kans op leidinggevende functies en topbanen.

Het is voor het eerst dat over een lange periode is onderzocht waarom vrouwen in mindere mate doorstromen naar leidinggevende functies in het bedrijfsleven. Arbeidsduur en overwerk hangen volgens de onderzoekers het sterkst samen met een lagere kans voor vrouwen om door te stromen. Voor topfuncties geldt dat nog sterker dan voor lagere leidinggevende functies. (Bron: NOS, 25 jun. 2020)

Meer evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen in top bedrijfsleven

Een zogeheten ingroeiquotum moet de man-vrouw verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen binnen enkele jaren zodanig veranderen dat de raad voortaan ten minste voor één derde deel uit mannen bestaat en voor tenminste één derde deel uit vrouwen.

Verder moeten grote naamloze en besloten vennootschappen passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop van de onderneming evenwichtiger te maken. (Bron: Creditexpo, 3 jul. 2020)

Vrouwen in maatschappelijke besluitvorming

Vanaf augustus 2020 voert Panteia het onderzoek ‘Vrouwen in maatschappelijke besluitvorming’ uit voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sinds het voorjaar van 2000 laat het SCP dit onderzoek tweejaarlijks uitvoeren om het aandeel van vrouwen in besluitvormende posities in de markt en de civiele maatschappij te meten. Doel van deze monitor is inzicht geven in de relatieve positie van vrouwen op het gebied van arbeidsdeelname, onderwijs, gezondheid en zorg, ook in het licht van de door beleidsmakers gestelde doelen. Het onderzoek moet uiteindelijk inzicht geven omtrent het aandeel vrouwen in het topmanagement in Nederland. Onder topmanagement in dit onderzoek verstaan wij het toezichthoudend orgaan en de eerste vier leidinggevende lagen.

Het onderzoek vindt plaats onder de 250 grootste bedrijven, de 100 grootste maatschappelijke organisaties en de 250 grootste non-profitinstellingen van Nederland. (Bron: Panteia, 24 aug. 2020)

Recordaantal vrouwen aan de top

Volgens de Female Board Index, die in 2020 voor de dertiende keer verschijnt, zijn er van de 39 nieuwe bestuurders die sinds september 2019 zijn benoemd elf vrouw, wat neerkomt op 28,2 procent van alle bestuursbenoemingen. Dat is een recordaantal. Vorig jaar was ook al sprake van een stijging, maar die bleef toen net onder de 25 procent steken. (Bron: AD, 3 sep. 2020)

Wetsvoorstel ingroeiquotum vrouwen en streefcijfers

Minister Dekker voor Rechtsbescherming en Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het wetsvoorstel op 10 november 2020 ingediend bij de Tweede Kamer dat een ingroeiquotum en streefcijfers voor vrouwen invoert.

Het ingroeiquotum regelt dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen.

Aandeel vrouwen in top stijgt te weinig en te langzaam

Het aandeel vrouwen in de top van bedrijven steeg de afgelopen jaren, maar te weinig en te langzaam. Ook de aanwas van vrouwen in de laag onder de top is nog niet genoeg op gang gekomen. Uit die laag worden vrouwen juist geselecteerd voor topfuncties.

De komende weken behandelt de Tweede Kamer het wettelijke vrouwenquotum. Daaronder vallen straks alleen beursgenoteerde bedrijven en hun commissarissen. Voor iedere vertrekkende man moet een vrouw komen, totdat tenminste een derde van de raad uit vrouwen bestaat. (Bron: Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, jan. 2021).

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Dit wetsvoorstel bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste wordt een quotum ingevoerd van minimaal een derde vrouwen en mannen in de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen bij beursvennootschappen. (Bron: SER, 11 feb. 2021)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moederschap    Werk en functies