Welkom op de site van Cafetariasysteem.nl


Op deze site vindt u in hoofdlijnen de informatie over het cafetariasysteem.
Het cafetariasysteem is onder meerdere namen bekend: MKSA (Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, CAO à la carte, IKAP (Individuele keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden provincies), flexibel belonen, (PKB) Persoonlijk Keuzebudget en Flexbudget.

Het cafetariasysteem, het kiezen van een andere arbeidsvoorwaarde, levert meestal een fiscaal voordeel op. Maar ook kunnen persoonlijke voorkeuren en omstandigheden een keuze beïnvloeden.
Op zich lijkt het verruilen tot zover nogal eenvoudig. Er zijn echter veel regels, fiscaal en arbeidsrechtelijk, die het invoeren van een keuzesysteem ingewikkeld maken. De implementatie heeft ook consequenties met betrekking tot de administratieve organisatie.

Op deze site vindt u adviezen, instructies en vooral antwoorden op uw vragen over het cafetariasysteem.

Deskundige ondersteuning bij de implementatie blijft echter aanbevolen. Wilt u meer weten of hulp nodig neem contact met één van de onderstaande bedrijven.
Professionals van Benify BV en FreeBeans BV kunnen u alle support verlenen.
Meer weten
 
Is er sprake van een cafetariasysteem, dan gaat het vrijwel in alle gevallen om het uitruilen van een arbeidsvoorwaarde (bron) voor een andere voorwaarde (doel). Hoewel flexibel belonen een synoniem is voor het cafetariasysteem, kan de medewerker bij flexibel belonen ook vaak invloed uitoefenen of en wanneer een arbeidsvoorwaarde wordt uitbetaald of gereserveerd.
Een belangrijk aspect van flexibel belonen is de mogelijkheid voor de werkgever om specifieke doelen te bereiken. We noemen dit strategisch belonen.
Een budgetmodel is een cafetariasysteem, waarbij o.a. bepaalde looncomponenten in 1 bedrag worden weergegeven.