Print Print    E-mail E-mail    RSS RSS

 AOW-uitkeringen (tabellen) 1-2014    Bijstand (tabellen) 1-2014 


Belastingschijven (tabellen) 1-2014

Belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd 2014 (2013)
1e schijf € 19.645 (€ 19.645) 36,25% (37,00%)
2e schijf € 19.645 € 33.363 (€ 33.363) 42,00% (42,00%)
3e schijf * € 33.363 (€ 33.363) € 56.531 (€ 55.991) 42,00% (42,00%)
4e schijf € 56.531 (€ 55.991) - 52,00% (52,00%)

In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AOW (17,90%), AWBZ (12,65%) en Anw (0,60%), totaal 31,15%. In schijf 1 bedraagt het belastingtarief 5,85% en in schijf 2: 10,85%. De schijven 3 en 4 bestaan geheel uit belasting. 
 
Belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946* 2014 (2013)
1e schijf € 19.645 (€ 19.645) 18,35% (19,10%)
2e schijf € 19.645 € 33.363 (€ 33.363) 24,10% (24,10%)
3e schijf * € 33.363 (€ 33.363) € 56.531 (€ 55.991) 42,00% (42,00%)
4e schijf € 56.531 (€ 55.991) - 52,00% (52,00%)

* Inclusief houdbaarheidsbijdrage. De houdbaarheidsbijdrage is ingevoerd per 1 januari 2011. Door deze maatregel wordt de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen sneller in de derde tariefschijf vallen. De regeling geldt voor mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946.

Aanslag en teruggaafgrenzen
De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2014 € 45 (€ 45). Alleen als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan € 45 (€ 45) volgt een aanslag.

De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2014 is € 14 (€ 14). Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan € 14 (€ 14) overtreft, dan volgt geen aanslag.

Zie ook de paragrafen Belastingtarieven en Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen).


 AOW-uitkeringen (tabellen) 1-2014    Bijstand (tabellen) 1-2014