Print Print    E-mail E-mail    RSS RSS
 AOW-uitkeringen (tabellen) 1-2014 en 7-2014    Bijstand (tabellen) 1-2014 


Belastingschijven (tabellen) 1-2014

Belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd 2014 (2013)
1e schijf 19.645 ( 19.645) 36,25% (37,00%)
2e schijf 19.645 ( 19.645) 33.363 ( 33.363) 42,00% (42,00%)
3e schijf * 33.363 ( 33.363) 56.531 ( 55.991) 42,00% (42,00%)
4e schijf 56.531 ( 55.991) - 52,00% (52,00%)

In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AOW (17,90%), AWBZ (12,65%) en Anw (0,60%), totaal 31,15%. In schijf 1 bedraagt het belastingtarief 5,85% en in schijf 2: 10,85%. De schijven 3 en 4 bestaan geheel uit belasting. 
 
Belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946* 2014 (2013)
1e schijf - 19.645 ( 19.645) 18,35% (19,10%)
2e schijf 19.645 ( 19.645) 33.363 ( 33.363) 24,10% (24,10%)
3e schijf * 33.363 ( 33.363) 56.531 ( 55.991) 42,00% (42,00%)
4e schijf 56.531 ( 55.991) - 52,00% (52,00%)

* Inclusief houdbaarheidsbijdrage. De houdbaarheidsbijdrage is ingevoerd per 1 januari 2011. Door deze maatregel wordt de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen sneller in de derde tariefschijf vallen. De regeling geldt voor mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946.
 

Aanslag en teruggaafgrenzen
De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2014 45 ( 45). Alleen als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 45 ( 45) volgt een aanslag.

De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2014 is 14 ( 14). Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan 14 ( 14) overtreft, dan volgt geen aanslag.

Cijfers 2015

 
Jonger dan AOW-leeftijd in 2015 (2014):
1e schijf - 19.822 ( 19.645) 36,25% (37,00%)
2e schijf 19.822 ( 19.645) 33.589 ( 33.363) 42,00% (42,00%)
3e schijf * 33.589 ( 33.363) 56.531 ( 56.531) 42,00% (42,00%)
4e schijf 57.585 ( 56.531) - 52,00% (52,00%)
 
Ouder dan AOW-leeftijd in 2015 maar geboren vanaf 1 januari 1946:
1e schijf - 19.822 ( 19.645) 18,60% (19,10%)
2e schijf 19.822 ( 19.645) 33.589 ( 33.363) 24,10% (24,10%)
3e schijf * 33.589 ( 33.363) 56.531 ( 56.531) 42,00% (42,00%)
4e schijf 57.585 ( 56.531) - 52,00% (52,00%)
 
Ouder dan AOW-leeftijd in 2015 maar geboren voor 1 januari 1946:
1e schijf - 19.822 ( 19.645) 18,60% (19,10%)
2e schijf 19.822 ( 19.645) 33.857 ( 33.857) 24,10% (24,10%)
3e schijf * 33.857 ( 33.857) 56.531 ( 56.531) 42,00% (42,00%)
4e schijf 57.585 ( 56.531) - 52,00% (52,00%)

* Inclusief houdbaarheidsbijdrage. De houdbaarheidsbijdrage is ingevoerd per 1 januari 2011. Door deze maatregel wordt de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen sneller in de derde tariefschijf vallen. De regeling geldt voor mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946.

Zie ook de paragrafen Belastingtarieven en Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen).


 AOW-uitkeringen (tabellen) 1-2014 en 7-2014    Bijstand (tabellen) 1-2014 Kunstkaartjesturen.nl