AOW-uitkeringen (tabellen)    Bijstand (tabellen) 


Belastingschijven (tabellen)

Datum laatste wijziging: 30 maart 2016  |  Trefwoorden: Tabellen, Belastingschijven, 2015, 2016

Belastingschijven 2016 (1 april 2016)

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd

IB Schijf 1: t/m 19.922

36,55 %

IB Schijf 2: 19.923 t/m 33.715

40,40 %

IB Schijf 3: 33.716 t/m 66.421

40,40 %

IB Schijf 4: vanaf 66.422

52,00 %

In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AOW (17,90%), AWBZ/WIZ (9,65%) en Anw (0,60%), totaal 28,15%. 
 

Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946

IB Schijf 1: t/m 19.922 18,65 %
IB Schijf 2: 19.923 t/m 33.715 22,50 %
IB Schijf 3: 33.716 t/m 66.421 40,40 %
IB Schijf 4: vanaf 66.422 52,00 %
In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AWBZ/WIZ (9,65%) en Anw (0,60%), totaal 10,25%. 

 

Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946

IB Schijf 1: t/m 19.922 18,65 %
IB Schijf 2: 19.923 t/m 34.027 22,50 %
IB Schijf 3: 34.028 t/m 66.421 40,40 %
IB Schijf 4: vanaf 66.422

In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AWBZ/WIZ (9,65%) en Anw (0,60%), totaal 10,25%. 

Ga terug naar Belastingtarieven.


Belastingschijven 2015

Het belastbaar inkomen voor box 1 is de som van loon, winst uit een onderneming, gekregen uitkeringen, pensioenen et cetera. Er zijn ook aftrekposten. 


In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AOW (17,90%), AWBZ/WIZ (9,65%) en Anw (0,60%), totaal 28,15%. In schijf 1 bedraagt het belastingtarief 8,35% en in schijf 2: 13,85%. De schijven 3 en 4 bestaan geheel uit belasting
 

Jonger dan AOW-leeftijd in 2015 (2014)

1e schijf - 19.822 ( 19.645) 36,50% (36,25%)
2e schijf 19.822 ( 19.645) 33.589 ( 33.363) 42,00% (42,00%)
3e schijf * 33.589 ( 33.363) 57.585 ( 56.531) 42,00% (42,00%)
4e schijf 57.585 ( 56.531) - 52,00% (52,00%)
 

Ouder dan AOW-leeftijd in 2015 maar geboren vanaf 1 januari 1946

1e schijf - 19.822 ( 19.645) 18,60% (19,10%)
2e schijf 19.822 ( 19.645) 33.589 ( 33.363) 24,10% (24,10%)
3e schijf * 33.589 ( 33.363) 57.585 ( 56.531) 42,00% (42,00%)
4e schijf 57.585 ( 56.531) - 52,00% (52,00%)
 

Ouder dan AOW-leeftijd in 2015 maar geboren voor 1 januari 1946

1e schijf - 19.822 ( 19.645) 18,60% (19,10%)
2e schijf 19.822 ( 19.645) 33.857 ( 33.857) 24,10% (24,10%)
3e schijf * 33.857 ( 33.857) 57.585 ( 56.531) 42,00% (42,00%)
4e schijf 57.585 ( 56.531) - 52,00% (52,00%)

* Inclusief houdbaarheidsbijdrage. De houdbaarheidsbijdrage is ingevoerd per 1 januari 2011. Door deze maatregel wordt de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen sneller in de derde tariefschijf vallen. De regeling geldt voor mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946.


Aanslag en teruggaafgrenzen

De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2015 45. Alleen als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 45 volgt een aanslag.

De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2015 is 14. Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan 14 overtreft, dan volgt geen aanslag.

Ga terug naar Belastingtarieven.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 AOW-uitkeringen (tabellen)    Bijstand (tabellen)