Print Print    E-mail E-mail    RSS RSS
 Hypotheekarrangement    Internet 


InconveniŽnten

Begrip
InconveniŽnten zijn voor de werkende mens bepaalde ongunstige omstandigheden. Ongunstige omstandigheden zijn onder meer:
ē hitte en koude;
ē fysiek zwaar werk;
ē gevaarlijk werk;
ē ongunstige uren (bijv. werken 's nachts).

Vergoeding
Het werken onder ongunstige omstandigheden wordt vaak extra vergoed, de zogeheten inconveniŽntentoeslag. Deze toeslag is belast.  

Functiewaardering
De toeslag kan naast het salaris worden uitgekeerd, vaker komt het voor dat de inconveniŽntentoeslag onderdeel vormt van het betreffende functiewaarderingssysteem. Toeslag of niet, zoals bekend is ťťn van de doeleinden van de Arbowetgeving de inconveniŽnten te matigen of nog liever deze tot verwaarloosbaar te reduceren. 

Zorgmedewerkers hebben fysieke problemen
85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. 23% van de medewerkers kan wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren. Bijna 80% van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben. Ook ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven en dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Bijna alle zorgmedewerkers geven daarnaast aan hun werk emotioneel belastend te vinden, dit leidt in 6% van de gevallen tot extreme emotionele uitputting.

(Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ, 28 nov. 2014)

Redactie: In de CAO Zorg en Welzijn komen we wel toeslagen tegen voor onregelmatige diensten en slaaptoeslag maar niet voor inconveniŽten.   Hypotheekarrangement    Internet