Print Print    E-mail E-mail    RSS RSS
 Hypotheekarrangement    Internet 


InconveniŽnten

Begrip
Inconveniënten zijn voor de werkende mens bepaalde ongunstige omstandigheden. Ongunstige omstandigheden zijn onder meer:
• hitte en koude;
• fysiek zwaar werk;
• gevaarlijk werk;
• ongunstige uren (bijv. werken 's nachts).

Vergoeding
Het werken onder ongunstige omstandigheden wordt vaak extra vergoed, de zogeheten inconveniëntentoeslag. Deze toeslag is belast.  

Functiewaardering
De toeslag kan naast het salaris worden uitgekeerd, vaker komt het voor dat de inconveniëntentoeslag onderdeel vormt van het betreffende functiewaarderingssysteem. Toeslag of niet, zoals bekend is één van de doeleinden van de Arbowetgeving de inconveniënten te matigen of nog liever deze tot verwaarloosbaar te reduceren.  Hypotheekarrangement    Internet